Harestua IL - Bordtennis
Invitasjon:

Harestua IL - Bordtennis ønsker velkommen til Regionscup nr.2  2.- 3. Februar 2019.

Regionscup er tilpasset både elite og bredde, i tillegg til nybegynnere. Her kan alle delta uansett nivå og alder.

Regionscupen blir arrangert i Harestua  Arena som i tillegg til å ha vanlig "håndballhall" har egen bordtennishall.

Web-versjon av invitasjonen og informasjon om regionscupen finnes også på www.harestuabordtennis.no

Utskriftvennlig versjon av innbydelsen kan lastes ned her (pdf)

Søndag 3.februar Pass 1 - Formiddag
Klasser
Startkontigen
Sluttspill
Merknad
Jenter/Gutter 8 (f.2010)
100,-
puljespill
Puljespill i to omganger, eller en omgang med store puljer
Spilles best av 3 sett.
Jenter 12 (f. 2006)
100,-
Alle til A/B Sluttspill
SAMMENLAGTKLASSE
Slås sammen med J12 nybegynner dersom færre enn 4 påmeldte.
Jenter 12 nybegynner (f. 2006)
100,-
Alle til A/B Sluttspill
Slås sammen med J12 dersom færre enn 4 påmeldte.
Gutter 12 (f. 2006)
100,-
Alle til A/B Sluttspill
SAMMENLAGTKLASSE
Gutter 12 nybegynner (f. 2006)
100,-
Alle til A/B Sluttspill

Jenter 15 nybegynner (f. 2003)
100,-
Alle til A/B Sluttspill
Slås sammen med G15-nybegynner dersom færre enn 4 påmeldte
Gutter 15 nybegynner (f. 2003)
100,-
Alle til A/B Sluttspill

Damer junior 17 A (f. 2001)
110,-
A
SAMMENLAGTKLASSE
Damer junior 17 B (f. 2001) (under 1300 RP)
110,-
A

Herrer junior 17 A (f. 2001)
110,-
A
SAMMENLAGTKLASSE
Herrer junior 17 B (f. 2001) (under 1400 RP)
110,-
A

Damer B (under 1500 RP)
140,-
A

Herrer B (under 2200 RP)
140,-
A

Søndag 3.februar Pass 2 - Ettermiddag
Klasser
Startkontigen
Sluttspill
Merknad
Jenter 9 (f. 2009)
100,-
puljespill
Puljespill i to omganger, eller en omgang med store puljer. Slås
sammen med G9 dersom færre enn 4 påmeldte.
Spilles best av 3 sett.
Gutter 9 (f. 2009)
100,-
puljespill
Puljespill i to omganger eller en omgang med store puljer.
Spilles best av 3 sett.
Jenter/Gutter 13 A (f. 2005)
100,-
A
Sammenslått klasse jenter/gutter.
Jenter/Gutter 13 B (f. 2005) (maks 1000 RP)
100,-
A
Sammenslått klasse jenter/gutter.
Damer eldre junior 23 (f. 1995)
130,-
A
SAMMENLAGTKLASSE
Herrer eldre junior 23 (f. 1995)
130,-
A
SAMMENLAGTKLASSE
Herrer C (under 1900 RP)
140,-
A

Herrer E (under 1300 RP)
140,-
A

Lørdag 2.februar Pass 1 - Formiddag
Klasser
Startkontigen
Sluttspill
Merknad
Jenter 11 (f. 2007)
100,-
Alle til sluttspill A/B
Eller store puljer
Slås sammen med G11 dersom færre enn 4 påmeldte.

Jenter 11 nybegynner (f. 2007)
100,-
Alle til sluttspill A/B
Eller store puljer
Slås sammen med G11 nybegynner dersom færre enn 4 påmeldte.

Gutter 11 (f. 2007)
100,-
Alle til sluttspill A/B

Gutter 11 nybegynner (f. 2007)
100,-
Alle til sluttspill A/B
Eller store puljer

Jenter/Gutter 15 A (f. 2003)
100,-
A
Sammenslått klasse jenter/gutter.
Jenter/Gutter 15 B (f. 2003) (under 1200 RP)
100,-
A
Sammenslått klasse jenter/gutter.
Damer A (under 1800 RP)
140,-
A

Herrer A (under 2500 RP)
140,-
A

Damer C (under 1200 RP)
140,-
A
Slås sammen med HF dersom færre enn 4 påmeldte.
Herrer F (under 1200 RP)
140,-
A

Lørdag 2.februar Pass 2 - Ettermiddag
Klasser
Startkontigen
Sluttspill
Merknad
Jenter 10 (f. 2008)
100,-
puljespill
Puljespill i to omganger, eller en omgang med store puljer. Slås sammen med G10 dersom færre enn 4 påmeldte.
Spilles best av 3 sett.
Gutter 10 (f. 2008)
100,-
puljespill
Puljespill i to omganger, eller en omgang med store puljer.
Spilles best av 3 sett.
Jenter 14 A (f. 2004)
100,-
A
SAMMENLAGTKLASSE.
Jenter 14 B (f. 2004) (under 1100 RP)
100,-
A
Slås sammen med J14-A dersom dersom færre enn 4 påmeldte.
Det arrangeres da B-sluttspill hvis kapasitet
Gutter 14 A (f. 2004)
100,-
A
SAMMENLAGTKLASSE.
Gutter 14 B (f. 2004) (under 1100 RP)
100,-
A

Damer elite
140,-
A
SAMMENLAGTKLASSE.
Herrer elite
140,-
A
SAMMENLAGTKLASSE.
Herrer D (under 1600 RP)
140,-
A

Funksjonshemmede åpen
140,-
A

Damer veteran 35
140,-
A

Begrensninger:
Du kan melde deg på i 4 klasser, men kun 1 klasse pr. pass. Ved liten deltakelse kan klasser bli strøket etter slått sammen med andre klasser.

Formiddagspassene:
De fleste klasser starter starter kl. 09:00, men enkelte klasser vil kunne starte opptil to timer senere.
Ettermiddagspassene:
Enkelte klasser kan ha oppstart 13:00. De fleste klasser forventes imidlertid å få oppstart 14:00 og evt. senere.
Region Øst anbefaler at klubbene tar en vurdering med deltakere og foresatte i yngre klasser før påmelding om spilleren
bør/skal delta i mer enn en klasse per dag. Dette gjelder spesielt for spillere som har dette som en av sine første stevner.
Målet med dette er at spilleren/foresatte skal få en så god og forutsigbar opplevelse rundt stevnedeltakelse som mulig.

Alle deltakere må ha betalt lisens ift.  NBTF regler. Mer informasjon om lisens og engangslisens finnes her.

Stevnet avholdes i henhold til nye retningslinjer for regionscupene i region øst. Retningslinjene ligger tilgjengelig
under region øst sin fane på www.bordtennis.no. Retningslinjene kan også lastes ned som PDF her.


Årlig arrangeres det 2 regionscup-turneringer og et regionsmesterskap. Sammen utgjør disse 3 turneringene
regioncupen.  I de offisielle klassene er det sammenlagt konkurranse i regionscupen. Regler for poengberegning
finnes i retningslinjene for region øst og sammenlagtresultater finnes under regionens nettsider på bordtennis.no
Premier:
iht. NBTFs regler. Pengepremier i Elite, Eldre junior. Pokalpremier i klasser opp til og med 15 år. Pokal-.  Nytte- eller Pengepremier i øvrige klasser. 1 deltakerpremie til alle som er 12 eller yngre.

Tidsskjema:
Tidsskjema vil bli lagt ut på våre hjemmesider minst 5 dager før stevnestart.

Oppmøte:
Stevne starter begge dager kl. 09:00. Hallen er åpen fra klokken 08:00 begge dager.
Oppmøte senest 45 minutter før klassestart iht. tidsskjemaet. Husk å passe på at du blir registrert ved ankomst.

Trekning:
Trekning 30 minutter før klassestart

Spilleform:
Det er puljespill i alle klasser. I klassene 8, 9 og 10 spilles best av 3 sett. I klassene 11, 12 og nybegynner kan det spilles best av 3 sett (avhengig av påmelding).
Klassene fra gutter/jenter13 til damer/ herrer junior 17 vil bli delt inn i A og B iht.  Region Øst sine
«Regler for organisering av RC og RM».

Påmelding:
Vi ønsker samlede påmeldinger per klubb. Benytt vedlagt påmeldingsskjema (excel).
Påmelding sendes på mail til adressen: Harestua@outlook.com

Påmeldingsfrist:
Fredag 18.januar 2019. Merk: Etteranmeldinger aksepteres ikke.

Betaling:
Vi sender faktura etter påmelding som betales innen få dager. Startkontingent skal være betalt før stevnestart

Dømming:
I puljespillet dømmer spillerne hverandre. Utslåtte spillere må være forberedt på å dømme en kamp i sluttspillet.

Harestua Arena:
Beliggenhet for hallen finnes her.  GPS 60.207471, 10.714296 Adresse: Elvefaret 22, 2743 Harestua
Husk innesko, også for de som ikke spiller. Forbud mot utesko gjelder i hele anlegget.

Parkering:
Det er godt med parkeringsplasser ved hallen.

Transport:
NSB Gjøvikbanen har stoppested på Harestua som ligger 300m fra hallen

Seeding:
Seeding etter NBTFs reglement


Bord:
20-25 bord avhengig av behov. Stiga Expert og Andro.


Baller:
Stiga PERFORM***40+ hvite baller

Resultatservice:
Resultater finnes på http://resultat.ondata.se/

Turneringsleder:
Joe Amundsen

Overdommer:
Frank Falch

Servering:
Det vil bli kiosk i hallen med diverse utvalg. Varm og kald mat.
Mulighet for å betale med Vipps

Kontakt:
Harestua@outlook.com
Stig Amundsen tlf. 48 01 25 92
Morten Kjølsø tlf. 90 88 38 62

..
Forklaring/tilleggsinfo til klasseoversikten:

Klassene Elite, Eldre junior (23), Junior (17), 14 år og 12 år er sammenlagtklasser for
Regionscupen (Regionsmesterskapet teller her som 3. og siste runde).

De tre beste sammenlagt i hver av disse klassene vil bli premiert under Regionsmesterskapet.

Oversikt over sammenlagtstillingen vil bli lagt ut på bordtennis.no etter hvert stevne.
Oversikt over poengsystemet for sammenlagtklassene finnes i  Regionens retningslinjer på bordtennis.no.

Gutter 14 (f. 2004) betyr at spillerne i denne klassen tidligst kan være født 2004. Spillere  født f.eks. i 2005
og 2006 kan også delta i denne klassen.

For å kunne melde seg på i nybegynnerklassene kan man ikke ha spilt aktivt i klubb mer enn ca. 1 år, evt.
at man har spilt/trent såpass lite at man fremdeles kan kategoriseres som nybegynner (men uansett maks 2 år i klubb).

«Under 1300 RP» betyr at man må ha mindre enn 1300 poeng på Norgesrankingen for å kunne spille i denne klassen.

Der det er oppgitt «Alle til sluttspill A/B» går nr. 1 og 2 i puljen til A-sluttspill, mens 3 og 4 går til B-sluttspill.
Der det kun er oppgitt «A» innebærer dette at kun de to beste i puljen går til sluttspill.
Alt sluttspill spilles i utgangspunktet som cup, bortsett fra i 8,9 og 10-årsklassene der også eventuelt sluttspill spilles
som puljespill.

Lisens må være løst før stevnets start (jf. NBTFs regelverk). Det er ikke krav til lisens for spillere tilhørende 11-årsklassen
(født 2007) eller yngre. Vi minner om muligheten for å løse engangslisens.