Vilkår nettbutikk og påmeldinger

FORETAKSINFORMASJON
Harestua IL – Bordtennis
2743 Harestua
Org. nr. 888540822
harestua@outlook.com
Kontonr. 2030.20.47899 Sparebank 1, Ringerike Hadeland
VIPPS 126393

SALGSPRODUKTER OG PÅMELDINGER

Salgsprodukter/varer.

Kun medlemmer av Harestua IL kan kjøpe våre salgsprodukter/varer som er racketer, klubbtøy og baller.
Skulle andre klare å gjennomføre et kjøp i nettbutikken så kansellerer vi handelen og tilbakebetaler innbetalt beløp.    

Påmeldinger for medlemmer til eksterne turneringer.  

Våre medlemmer benytter nettbutikken når de skal melde seg på og betale for deltagelse på turneringer som arrangeres av andre klubber. Etter påmeldingsfristen satt i nettbutikken vil det fra Harestua IL – Bordtennis bli sendt samlet påmelding og betaling til arrangør av turneringen.  Påmeldinger er bindende.

Påmeldinger til turneringer / arrangement i regi av Harestua IL.  

Vi benytter nettbutikken som påmelding og betaling til turneringer som arrangeres i regi av Harestua IL.  Etter påmeldingsfristen vil deltagere bli oppført i de offisielle deltagerlistene som publiseres senest 5 dager før arrangementsdag.  Påmeldinger er bindende.

Priser

Alle priser er i norske kroner.  Stevne 10ern er inkludert ved påmelding til bordtennisturneringer.

Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon på påmelding til turneringer og arrangement. Se alltid over den offisiell invitasjon til det aktuelle arrangementet. Disse finner man som egen link under påmeldingen.  Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

LEVERINGSBETINGELSER

Våre salgsprodukter overleveres til medlemmet på neste trening. 

Betaling

Man betaler med Vipps ved bestilling av produkter / påmelding.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen 

Avbestilling

Dersom du ønsker å avbestille salgsproduktene gi beskjed på harestua@outlook.com

Påmeldinger til turneringer / arrangement er bindende.

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved salgsproduktene, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi beskjed til oss på harestua@outlook.com om at du vil påberope deg mangelen. 
Vi vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov 
om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). 

Angrerett

I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok salgsproduktet/varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den, du vil da få tilbakeført det du har betalt.

Det er ikke angrerett på kjøp av påmeldinger til kultur- eller idrettsarrangement, selv om påmeldingen er kjøpt på internett. Skulle du ombestemme deg etter at kjøpet er gjennomført, kan du altså ikke kreve pengene igjen. 

Garanti

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personalopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven

For mer tips og råd kan man benytte seg av linkene nedenfor: 
www.forbrukerombudet.no  
www.forbrukerportalen.no
www.lovdata.no